เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

Terms and Conditions of Use

 

บริษัท เอพีซี โลจิสติกส์ (ไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทฯเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทฯจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร


หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทาง ธุรกิจของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์ จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทฯสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้มากขึ้นอีก


อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ในบางโอกาสบริษัทฯอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทฯจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯจะนำข้อมูลของท่านที่ได้ทำการจัด เก็บทางอินเทอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ แต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย


นโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทฯไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้างต้น ท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้